Inspekcja rurociągów kamerą

Badanie kanalizacji pomaga Inwestorowi sprawdzić każde złącze położonej rury, szczelność rurociągu i studzienek rewizyjnych. Inspekcja rurociągów kamerą telewizyjną umożliwia wskazanie wszelkich usterek oraz pomaga zlokalizować dzikie przyłącza. Wykres poziomy kanału wskazuje na zaniżenia, jakie powstały przy montażu rur. Inspekcja telewizyjna jest wykorzystywana do przeglądów awaryjnych w celu szybkiego rozpoznania przyczyn awarii. Po wykonaniu inspekcji inwestor ma pełen obraz badanej kanalizacji.

Najczęstsze wady, jakie spotyka się w kanalizacji to:

 • wystające uszczelki,
 • pęknięcia przy złączach,
 • nieszczelności,
 • brak prawidłowego spadku rurociągu,
 • wrastające korzenie,
 • wystające wpięcia,
 • wewnętrzna korozja,
 •  inne uszkodzenia rur.

Po wykonaniu inspekcji Klient otrzymuje:

 • płytę DVD z nagraną inspekcją wraz ze zdjęciami i oceną techniczną,
 • komplet raportów wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek (raport w formie uproszczonej i graficznej),
 • wykres poziomy rurociągu.