Geologia

Nasza firma wykonuje badania gruntu pod inwestycje. Zajmujemy się prowadzeniem kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi. GEOLEWAR przede wszystkim wykonuje badania, które określają, czy na danym terenie może powstać planowana inwestycja.

W tym celu wykonujemy:

  • badanie zagęszczenia gruntu,
  • opinie geotechniczne,
  • projekty geotechniczne,
  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie,
  • badanie geologiczne gruntu,
  • badanie laboratoryjne gruntu,
  • analizę agresywności chemicznej wody gruntowej,
  • badanie metodą Proctora,
  • określenie optymalnej wilgotności próbek,
  • wykonanie piezometrów w celu określenia zmian poziomu wód gruntowych.